Target board

โรงงานเครื่องมือแพทย์

Last updated: 14 May 2020  |  1612 Views  | 

โรงงานเครื่องมือแพทย์

โรงงานเครื่องมือแพทย์

PROMOS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้เข้าติดตั้งระบบบริหารการผลิต (Visual management)

สำหรับโรงงานนี้ได้จัดทำ Firmware พิเศษ เพื่อให้เข้ากับระบบการผลิตเดิมโดยที่พนักงานผลิตไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้ QR Code เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิต

กำลังการผลิตจะปรับตามจำนวนพนักงานในขณะนั้น ซึ่งระบบจะทำการคำนวณต่อไปข้างหน้าว่าจะผลิตเสร็จที่เวลาเท่าใด รวมทั้งยังมีการบันทึกการพักของพนักงานผลิตแยกตามรายบุคคลอีกด้วยCredit: THINKTECH Co.,Ltd.

บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 08/06/2016

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy